Visst skall etanolfrågan diskuteras, men betydelsefullt att dra rätt slutsatser

08/05/2008 / Kaj

 I miljödebatten så dyker ständigt frågor upp som kan leda in oss in på sidospår som försvårar att se de viktiga långsiktiga målen. Etanoldebatten är ett sådant exempel.  Som alltid så måste man avväga och se frågorna från ett långsiktigt hållbart utvecklingsperspektiv. Redan under min tid på Naturliga Steget så hade vi en mängd frågor som dök upp i debatten och som vi ställde mot långsiktiga hållbarhetsmål. Vi insåg med tydlighet hur man måste arbeta mer systematiskt och ställa de grundläggande frågorna tidigt.

Samhällets problem med de fossila bränslena och fattigdomsbekämpning är överskuggande problem som mänskligheten har att komma tillrätta med, både på kort och lång sikt. De skador som orsakas av de fossila bränslena på samhällsutvecklingen bör stå i centrum.

I den pågående debatten om etanol så borde vi börja med att ställa oss frågan om hur vi på lång sikt på bästa sätt kan komma ifrån vårt beroende av fossila bränslen.

Hur kan vi utveckla alternativ till fossila bränslen som också stimulerar världens fattiga att få del av de nya alternativa teknologierna och som kan utveckla de lokala ekonomierna?

Etanol är ett biobränsle som mycket väl kan vara en del i vår energimix.  Vi skall dock att ställa en rad krav på hur vi framställer etanolen. Var den produceras och veta när etanol motverkar en hållbar utveckling.  Var gränserna går för hur mycket etanol vi kan framställa utan att skapa andra problem som tex ersätta viktiga grödor för matproduktion med energiproduktion och urlakning av jordar genom monokultur. Arbetsvillkoren vid framställandet av etanol är ett annat viktig fråga som måste diskuteras.

Etanol är bara ett exempel på de många dilemma vi ställs inför i en debatt som alltmer handlar om långsiktiga hållbarhetsfrågor. Därför är det viktigt att vi skaffar oss en kompass riktning som vägleder oss genom kortsiktiga labyrinter som är komplicerade dilemman.

På Respect har vi lärt oss spelreglerna om hur man tar ut kompassriktning när vi rådgiver våra företag. Bakom oss ligger flera års arbete med Naturliga Steget, Global Compact och Global Reporting Initiative (GRI). Detta ger oss en bra grund för att kunna förena affärsnytta med viktiga samhällsfrågor som vi alla har ett ansvar för.

Bli delaktig i debatten, men glöm inte ta ut den långsiktiga kompassriktningen.

 

Med vänliga hälsningar

 

Kaj Embren

 

Share

Tags: , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply