Videogallery

10/08/2010 / Kaj

Interviews with leaders who are reflecting on issues regarding Sustainability. Text which are linked to the interviews can be found under the headlines Interviews.

Samtal med personer som reflekterar och ger råd inom området Ledarskap och Hållbar Utveckling.
För att få tillgång till textmaterial till videon se under rubriken Intervjuer.