Hållbart ledarskap

05/09/2009 / Kaj

Vi möter dagligen personer i ledande befattning som har behov av vägledning och stöd i en allt mer komplex och föränderlig värld. Genom personliga möten söker vi verka för insiktsfullt och autentiskt ledarskap i hållbarhet. Vi har tjugo års erfarenhet av att agera som strateger, rådgivare, konceptutvecklare, innovatörer, omvärldsanalytiker och kommunikatörer. Nu ger vi dig möjlighet att på ett personligt sätt dra nytta av all vår erfarenhet och kunskap, liksom vårt kontaktnät. Vi coachar dig i hållbart ledarskap. Läs mer……

Ledande politiker och företagsledare har insett vikten av hållbart ledarskap. Många predikar det på möten världen över; Grönt, hållbart företagande är den enda vägen framåt ‐ och metoden för att rädda världen både från finansiell härdsmälta liksom klimatkris. 

Share

Tags: , ,

Comments

Leave a Reply