Teori och praktik i Kinas Klimatarbete

27/03/2008 / Kaj

Det var inte så förvånande att intresset kring Global Compacts introduktionskonferens i Shanghai för något år sedan hade ett tydligt fokus på Klimatfrågor och Mänskliga Rättigheter. Här fanns IKEA:s Anders Dahlvig som gav en inblick hur ett svenskt företag försöker etablera ett starkt socialt ansvar. På klimatområdet var fokus på investeringar och ny teknologi. Utvecklingen i Kina har många sidor. Det politiska systemets roll och företagens vardagsarbete blandat med katastrofliknande situationer som handlar mycket om överlevnad där miljöfrågorna står i centrum. Kinas roll i det internationella klimatarbete är en av de viktigaste pusselbitarna i det kommande klimatavtalet efter 2012. Perspektiven är i många fall skrämmande. Ett land som varje vecka bygger ett nytt kolkraftverk spelar givetvis en betydelsefull roll i det internationella Klimatarbetet.

Göteborgsföretaget MEG TEC har utvecklat en teknik för att ta hand om den kraftfulla klimatgasen metan(21 gånger kraftigare än koldioxid).MEG TEC har under flera år försökt övertala kineserna att investera i denna teknik. Möjligen kommer genombrottet i år. Det skulle vara ett välkommet tillskott i miljöarbetet. 

Enligt kinesiska uppgifter planeras också att investera mer än 6 miljarder dollar i vindkraftsprojekt som kommer att tredubbla kapaciteten fram till 2010. En droppe i havet kanske, men ändå något som kan få betydelse för miljön i ett flertal områden. En annan svensk intressent som är involverad i vindkraftsutvecklingen Kina är Tricorona som handlar med  utsläppsrätter. En investeringsmarknad som har kraftfullt stöd från den kinesiska ledning och som också kan få en stor betydelse för det internationella samarbetet på klimatområdet.

Med vänliga hälsningar

Kaj Embren
PS Nästa vecka återkommer jag med mer insikt i det kinesiska miljöarbetet…. DS

Share

Tags: , , ,

Comments

Leave a Reply