Tag Archives: Strategi

Cancun temperature raising 1

Tweet In advanced of the UN Climate convention meeting in Cancun, UNEP convened well over 20 leading climate modelling centres and research institutes in order to asses how far the world has moved towards keeping a global, 21st century temperature … Continue reading

Conflict Minerals – Complexity and dilemmas in the Supply Chain Management

Tweet In earlier blogs I have raised the complexity regarding Sustainable development and strategies for leaders. One issue that is just on the way to the top of the agenda for businesses is Conflict Minerals. The IT sector that produces … Continue reading

Från hållbarhets policy till förändrat beteende

Tweet De flesta VD:ar och andra i ledande position har med ökat intresse följt det offentliga samtalet om olika hållbarhetsfrågor som engagerar och tillför nya perspektiv i beslutsfattandet. I dagligt tal och praktisk verksamhet så börjar begrepp som hållbarhetsredovisning, GRI, … Continue reading