Tag Archives: Stockholm

London en storstad som beräknas växa med 800.000 innevånare till år 2016

Tweet Efter 8 års boende i London har jag fått många nya intryck av en storstad med enorma problem för att handskas med klimatfrågan. Vid mitt första möte med Nicky Gavron, Vice Borgmästare i London och ansvarig för Londons klimatstrategiarbete, … Continue reading