Tag Archives: Road to Copenhagen

From inside Brazil

Tweet I am back in Sweden after three weeks in Brazil, which has become a frequent travel destination for me in the past ten years. Brazil is my third home country after the UK and Sweden and a visit always … Continue reading

Från Kyoto till Hokkaido på väg mot Köpenhamn 2009

Tweet Blir G8+5 mötet i Hokkaido, Japan som inleddes igår, ett möte som visar tecken på att världens dominerande ekonomier börjar ta steg till ett närmande mellan utvecklings- och de industrialiserade länderna? Det behövs! Riskerna och utmaningarna är nu större … Continue reading