Tag Archives: Media&Miljö

Sustainable leadership — principles and instruments

Tweet It was 20 years ago that I first met Karl-Henrik Robert, founder of The Natural Step Foundation and we together found time to develop ideas and strategies for leadership within the area of sustainable development. It was a time … Continue reading

In the shadow of the oil spill

Tweet Dear friends, The future of the oil industry is under discussion. It is not only related to the fact that we can see a peak of the oil sources already in 2012 (US Military Defence survey). Environmental – social … Continue reading

Time for action – Global Compact has a unique role to play

Tweet Ten years have passed since Global Compact, the UN initiative to bolster companies’ commitment to vital social issues, began. Since then, 7,000 companies in more than 135 countries have ratified Global Compact’s 10 principles. Between the 23rd and 25th … Continue reading

Svenska miljöteknikföretag måste stärka sin marknadskommunikation

Tweet Ett av samtalsämnena då Andreas Carlgren, svensk miljöminister, var på besök i London var hur svensk kunskap och erfarenhet skall få en starkare position och synas mer på den engelska marknaden. Trots att Sverige är en liten nation så … Continue reading

Reducera utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2025, men hur?

Tweet Mayor of Londons klimatprogram är ambitiöst. Det behövs om man skall nå de utsatta målen. London har idag 7,5 miljoner innevånare och en energikonsumtion motsvarande Portugal samt koldioxidutsläpp som uppgår till 43 miljoner ton per år. Investeringsaktiviteten i klimatprogrammet … Continue reading