Tag Archives: Mänskliga Rättigheter

Teori och praktik i Kinas Klimatarbete

Tweet Det var inte så förvånande att intresset kring Global Compacts introduktionskonferens i Shanghai för något år sedan hade ett tydligt fokus på Klimatfrågor och Mänskliga Rättigheter. Här fanns IKEA:s Anders Dahlvig som gav en inblick hur ett svenskt företag … Continue reading