Tag Archives: Kommuner

From inside Brazil

Tweet I am back in Sweden after three weeks in Brazil, which has become a frequent travel destination for me in the past ten years. Brazil is my third home country after the UK and Sweden and a visit always … Continue reading

London en storstad som beräknas växa med 800.000 innevånare till år 2016

Tweet Efter 8 års boende i London har jag fått många nya intryck av en storstad med enorma problem för att handskas med klimatfrågan. Vid mitt första möte med Nicky Gavron, Vice Borgmästare i London och ansvarig för Londons klimatstrategiarbete, … Continue reading