Tag Archives: Kaj Embren

How did a 84,000 city in the south of Sweden reduce their Carbon Emission with 41 %

Tweet The figures for 2011 are now compiled and show the per capita carbon dioxide is now 2.7 tons of carbon dioxide compared to the 1993 levels. Their goal is to reduce it to 55% by 2015 and by 100% … Continue reading

Politiskt Ledarskap sökes i Klimatkrisens spår – Politiska partier i 244 kommuner kan höja ambitionen och ge klimatfrågan en plats i valdebatten

Tweet Vi står inför ett politiskt val utan att de nationella och internationella Klimat och hållbarhetsfrågorna fått en plats på den politiska agendan. Det känns minst sagt obehagligt när vi dagligen möts av bilder från översvämmade områden i Europa, Kina, … Continue reading

Fashion… ny produktutveckling från skogsindustrin – Intervju med Ola Hildingsson, VD Domsjö Fabriker.

Tweet Politiskt Ledarskap i en hållbar samhällsutveckling – Almedalsreflektioner Hemma igen efter en intensiv och inspirerande Almedalsvecka. Det finns enligt mitt sätt att se och uppleva denna vecka som inte bara en politikervecka. För mig handlar det mer om att … Continue reading

Dags att agera – FN:s Global Compact i unik roll

Tweet Det har nu gått 10 år sedan Global Compact – FN:s initiativ för att stärka företagens engagemang i viktiga samhällsfrågor. Sedan dess har 7000 företag i mer än 135 länder skrivit under Global Compacts 10 principer. Mellan den 23 … Continue reading

Niklas Egels-Zandén intervjuas om hans doktorsavhandling som behandlar multinationella bolags roll i samhällutvecklingen och med fokus på på CSR området.

Tweet   Get the Flash Player to see this content.   Beställ doktorsavhandlingen på info@speroecc.se

Från hållbarhets policy till förändrat beteende

Tweet De flesta VD:ar och andra i ledande position har med ökat intresse följt det offentliga samtalet om olika hållbarhetsfrågor som engagerar och tillför nya perspektiv i beslutsfattandet. I dagligt tal och praktisk verksamhet så börjar begrepp som hållbarhetsredovisning, GRI, … Continue reading