Sveriges ordförandeskap i EU – tiden tickar iväg

30/05/2008 / Kaj

I en artikel i Veckans Affärer (se webversion på http://www.va.se/nyheter/2008/05/29/historisk-chans-for-reinfe) denna vecka tog Richard Björnelid upp frågan om det kommande svenska ordförandeskapet i EU och det viktiga Köpenhamnsmötet 2009. Jag gav i hans artikel några kommentarer som är direkt riktade till både näringsliv, politiker och organisationer. Uppmaningen var. Lägg fast en konsensus strategi på Klimatområdet som hämtar kraft från den svenska modellen och tiden för Saltsjöbadsavtalet.

En av de viktiga  pusselbitarna i denna strategi borde vara att också ge draghjälp åt svensk miljöteknologi och den tillhörande exportindustrin. Den svenska miljötekniksektorn omsätter idag ca 102 miljarder och exporten uppgår till drygt 2 % av Sveriges export. Men det finns därtill ett stort antal miljötekniska lösningar som utvecklas inom traditionella svenska storföretag som ABB och SKF, för att nämna några. Genom att lyfta fram konkreta lösningar så kan svensk industri spinna på Sveriges redan etablerade goda rykte. Därigenom skapar vi också ett starkare svenskt varumärke.

Vi vet att både Kina och USA är nyckelnationer för att Köpenhamnsmötet skall kunna enas om ett avtal. Sverige kan genom sitt goda rykte på miljöområdet i både Kina och USA påverka den internationella processen genom att intensifiera redan pågående arbeten i tex Kina och USA. Det finns ett flertal områden där Sveriges starka engagemang i det internationella miljöarbetet tydliggörs.

Lyft fram exempel som CENTEC (Center for Environmental Technology) i Kina. Visa upp svenska förebilder som det svenska miljöteknikföretaget Megtec system AB i Göteborg som för en vecka sedan tilldelats det amerikanska Naturvårdsverkets (EPA) prestigefyllda utmärkelse ”2008 Climate Protection Award” för sin banbrytande teknik och sina insatser för att rena stora utsläpp av växthusgaser. En enda installation i en kinesisk kolgruva kan minska utsläpp som motsvarar utsläppen från en halv miljon bilar. Megtec är ensamma i världen om att ha lyckats rena ventilationsluftsmetan från just kolgruvor.

Eller svenska Christina Lampe-Onnerud, VD och grundare av Boston Power. De har designat nästa generations återvinningsbara batterier. De produceras i Kina med en stark miljöprofil.

Ett av de mest konkurrenskraftiga exemplen är den svenska kompetensen i fjärrvärmeteknologi och distribution av energi. Den sammanlagda svenska kompetensen på detta område är unik och har gjort att Sverige bättre än andra länder reducerat utsläppen av växthusgaser.

Stockholm (Hammarby Sjöstad), Malmö (Västra hamnen), Göteborg( miljöteknikmässan) och Jönköping (Biomässan) klingar starkt i den internationella diskussionen och drar till sig många internationella besökare. Listan kan givetvis fyllas på med ett flertal ytterligare exempel. Så det saknas oneklige inte konkreta uppslag för en kraftfullare insats inför Sveriges ordförandeskap och FNs Klimatavtal.

Risken är dock att traditionellt tänkande och intressebevakning tar kraft från en viktigt process för ett gemensamt svenskt agerande från näringsliv, politiken och organisationer. Tiden rinner iväg och arbetet måste grundläggas under sommarmånaderna. Kanske något för Almedalsveckan? Lägg småfrågorna åt sidan och skapa en gemensam plattform.

Frågan är – Vem är den modiga ledare som först tar ton och inleder arbetet för en gemensam svensk plattform?

Kaj Embren

Share

Tags: , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply