Svenska miljöteknikföretag måste stärka sin marknadskommunikation

14/03/2008 / Kaj

Ett av samtalsämnena då Andreas Carlgren, svensk miljöminister, var på besök i London var hur svensk kunskap och erfarenhet skall få en starkare position och synas mer på den engelska marknaden. Trots att Sverige är en liten nation så är vi en betydelsefull aktör inom miljöområdet. Vi som deltog i samtalen på ambassadörens residens var rätt överens om att vi svenskar måste bli tuffare och agera mer kraftfull. Sverige har än så länge ett försprång inom miljöteknik, men avståndet krymper för varje dag som går. Martin Malmros, VD på Aura Light fick en bra möjlighet att diskutera med miljöministern om hur man på ett systematiskt sätt bearbetar den engelska marknaden. Enligt min uppfattning så räcker det dock inte med enskilda bra initiativ från enstaka företag. Det skulle vara intressant om man kunde se konceptuella samarbeten mellan svenska byggare, belysningsföretag samt företag som kan fjärrvärme och kyla för att nämna några exempel. Satsningar på Sustainability City och det senaste konceptet, SymbioCity, behövs också som drivkrafter i marknadsföringen, men det räcker inte. På den engelska marknaden måste man gå tillsammans i klart definierade projekt där det finns både gamla och nya byggstrukturer. En nyckelfråga är att man behärskar upphandlingsrutinerna. Olika konstellationer av företag behövs i nästan varje område. Särskilt i Londonområdet som har många gamla strukturer att ta hänsyn till. Vem tar denna utmaning? Det är inte tillräckligt med en intresserad miljöminister.

Med London hälsningar Kaj Embren

PS Nästa vecka så tänker jag ta upp mer om utvecklingen inom FN:s Global Compact och deras regional Londonnätverk som jag träffade tillsammans med Global Compact chefen Georg Kell.

Share

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply