Svensk miljöteknologi i fokus de kommande veckorna

13/09/2008 / Kaj

Det har nu gått några veckor sedan jag smält intrycken från Växjö då Swentec (Sveriges Miljöteknikråd) tog ett krafttag för att lägga ytterligare en byggsten på en svensk satsning för en starkare miljöteknikexport. Sverige är ett litet land på den globala marknaden och därför ställs större krav på strategier och samspel mellan de som skall agera på marknaden.

Hittills har vi sett för mycket av diskussion och splittring av resurser mellan olika myndigheter – Sverige har inte råd med det om man skall konkurrera med amerikanska, engelska, franska eller tyska företag. Så låt strategiskt samarbete mellan kommuner, företag och regering bli en av pusselbitarna i svensk miljöteknik export.

Och varför kan inte svenska företag och offentliga beställare visa vägen genom att mer aktivt beställa de svenska miljöteknikföretagens produkter och tjänster. Den inhemska efterfrågan är också betydelsefull för att svenska företag skall växa till sig och kunna konkurrera på den internationella marknaden.
Den internationella miljömarknaden som nu oftast benämns – The Low Carbon Economy –är i kraftig tillväxt trots ekonomiska orosmoln med artiklar om den annalkande lågkonjunkturen. ”Sluta deppa ” skrevs i senaste numret av Veckans Affärer och jag är beredd att hålla med. Investeringar på den internationell energimarknad beräknas överstiga 22 trillioner US dollar de kommande 22 åren. Och enligt Clean Tech Scandinavia så har investeringarna i svensk miljöteknologi ökat med 800 procent de två senaste åren. Detta är en bra signal till både marknad och vi alla som oroas av det växande klimathotet.

Klimatförändringarna är ett av de största hoten världen står inför – se http://onehundredmonths.org/ MEN, det är också en av de största möjligheterna för företagsutveckling sedan födelsen av den industriella revolutionen.

Du som vill följa de händelserika veckorna framöver och få kontakt med investerare, företagsutvecklare, entreprenörer och beslutsfattare inom samtliga sektorer av vårt samhälle besök följande websidor:
http://sacc-edays.org/stockholm/
http://www.swentec.se/templates/page____4837.aspx?epslanguage=SV
http://nemonet.swefair.se/templates/StartPageMain____164088.aspx

Själv skall jag besöka Stockholm Entreprenörs dagar tillsammans med VD:n och grundaren av Boston-Power Inc, Christina Lampe-Önnerud. – Läs mer på www.boston-power.com. En spännade och bra representant för den växande Clean Tech sektorn.

Med vänliga hälsningar
Kaj Embren

Share

Tags: , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply