Reducera utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2025, men hur?

07/03/2008 / Kaj

Mayor of Londons klimatprogram är ambitiöst. Det behövs om man skall nå de utsatta målen. London har idag 7,5 miljoner innevånare och en energikonsumtion motsvarande Portugal samt koldioxidutsläpp som uppgår till 43 miljoner ton per år. Investeringsaktiviteten i klimatprogrammet bedöms uppgå till 3,3 miljarder pund fram till 2010 och skapar mer än 7000 nya jobb. Jag har under de senaste åren mött välartikulerade engelska representanter som lyssnar aktivt för att samla på sig de mest intressanta miljötekniska lösningarna. Borgmästaren Ken Livingstone och hans vice Nicky Gavron drar till sig företag från när och fjärran. Takten är hög även om planeringsbyråkratin ibland besvärande i jämförelse med Sverige. Några av de viktigaste programmen är:

De gröna 500 – ett utvecklingsprogram för Londonföretag som får utmärkelser och managementstöd för ett bra klimatarbete.

Samarbetsprogrammet för marknadsledande företag som har ambitionen att utveckla bra hållbara och energieffektiva kommersiella lokaler.

Borgmästarens gröna upphandlingsprogram för att stimulera val av hållbara miljöteknologier

Byggnadsprogrammet för energieffektivitet i samarbete med Clinton Foundations C40 group. I C40 gruppen ingår Stockholms stad.

Givet är att det finns mycket utrymme för svensk miljöteknik på denna marknad. Jag träffar på måndag VD:n för Aura Light som bl.a. skrivit kontrakt med Transport for London för att installera ny lysrörsarmatur i tunnelbanan. Deras lysrörsteknologi imponerar på engelsmännen. En teknologi som ger ett bra ekonomisk utfall, bättre energieffektivitet och som innebär en minskad klimatpåverkan.

Och det är inte bara lysrörsteknologi som behövs. Clinton Foundation och de sk C40[1] programmet för hållbara städer har visat på stort intresse för Luftfartsverkets (LFV Group) satsning på att bli klimatneutral. Här har Respects BLICC program varit en av de pådrivande inspiratörerna till både LFV:s arbete och C40-gruppen. En mer medveten och samordnad svensk satsning behövs för att bearbeta dessa tillväxts marknader. Även om Sverige har ett gott rykte när det gäller miljöteknologi så är Sverige trots allt en litet land i dessa sammanhang.

Med hälsningar från London

Kaj

PS På måndag den 10 mars så träffar jag tillsammans med Aura Lights VD vår svenska miljöminister Andreas Carlgren som besöker London. Givetvis blir svensk miljöteknologi och klimatarbetet ett av ämnena i diskussionerna. Jag återkommer i nästa vecka och berättar mer från våra samtal på svenska ambassaden.


[1] C40 är en sammanslutning av världens städer för att bekämpa klimathotet. Arbetet leds från London.

Share

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply