Politiskt ledarskap i Hållbarhet?

28/06/2010 / Kaj

Pånyttfödelsen i Almedalen känns inspirerande. Det är nu en strategisk politisk mötesplats som speglar dagens samhällsproblem. Alltfler företag och andra intressenter är på plats. En naturlig utveckling eftersom samhällsansvarsfrågorna har tagit sig in i både styrelser och företagsledning i hela näringslivet.

Den svenska välfärdsmodellen startade med en – vad vi idag skulle kalla – en intressentdialog – och som då lade en grund för ett samspel mellan regering, arbetsmarknadens parter och den politiska sektorn. Aktörerna och frågeställningarna är mer globala idag än vad som kännetecknade Saltsjöbadsandans tid. Men är det möjligt att vi nu ser en ny svensk modell på väg att pånyttföddas?

Med mer än 450 journalister på plats och där frågorna om miljö-klimat och hållbarhet klart dominerar (mer än 200 event med detta innehåll) så borde diskussioner och mediabevakningen visa på en starkt grön svenskt tillväxtsektor som når ut både i Sverige och internationellt.

Det är inte bara inom den nya clean-tech förtetagen som utveckling och tillväxt sker. Även stora företag som tex SKF leder en utveckling som kan bidra till svenska exportmöjligheter. En förhoppning är att svenska inhemska intressen sluter sig samman och strategiskt samordnar sitt agerande. Sverige är trots allt ett litet land och måste stå stark inför konkurrenter där kineser, amerikanare, engelsmän, tyskar och fransmän mfl agerar.
Här krävs också ett politiskt ledarskap som borde visa upp sig på Gotland.

För att få en försmak på ett av de seminarier som belyser svensk miljöteknik så har jag gjort en intervju med Ola Hildingsson, VD för Domsjö fabriker. Ett bra exempel på vad som händer inom svenska skogsindustrin och bioenergiområdet. 2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört med oljans 30,8 procent. Det visar Svebios analys av preliminär statistik. Redan tidigare har man visat att bioenergin ger mer energi än vattenkraften och kärnkraften tillsammans, men nu har bioenergin också passerat oljan. Och skogsråvaran har många nya marknader – se intervjun och förstå vad jag menar.

Välkommen till dialogen i  Almedalen !

Kaj Embren

PS Den svenska strategin på miljöteknikområdet diskuteras den 8 juli mellan kl 14-17 I Länsstyrelsens trädgård på Strandgatan 1 i Visby. Andra event som Respect är involverade som också har beröring till miljöteknik frågorna är BLICC seminariet tisdag 6 juli kl 13.00–15.00 på Teaterskeppet inre hamnen, Visby. Du är också välkommen att träffa mig på minglet på Briggen som ligger i Visby hamn den 5 juli kl mellan 17-22.

Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply