Fashion… ny produktutveckling från skogsindustrin – Intervju med Ola Hildingsson, VD Domsjö Fabriker.

13/07/2010 / Kaj

Politiskt Ledarskap i en hållbar samhällsutveckling – Almedalsreflektioner

Hemma igen efter en intensiv och inspirerande Almedalsvecka. Det finns enligt mitt sätt att se och uppleva denna vecka som inte bara en politikervecka. För mig handlar det mer om att ta pulsen på vart vi är på väg i samhällsutvecklingen. Jag berörde det i min förra blogg. Med politiskt ledarskap i hållbarhet har jag i denna blogg koncentrerat mig på två olika perpektiv.

Är politiken på väg att möta de globala samhällsproblem vi står inför? Klimathotet, Fattigdomsbekämpning, Rättvis fördelning mellan I och U-värld och Välfärdsstatens långsiktiga utveckling.

Den andra frågan för mig handlar om det politiska ledarskapet inom en av nyckelfrågorna för Sveriges varumärke utomlands – Svensk Miljöteknikexport.

Låt mig först kommentera den första frågan. En del har kritiskt belyst frågan att det inte bara är politiker som numera besöker Almedalsveckan. Andra talar om särintressen och debatten florerar om vad som är särintresse. Om vi istället blickar in i vår samhällsmodell/välfärdsmodell så är min slutsats att den politiska sektorn inte ensamt klarar av att möta den hotbild vi står inför.

Vi behöver en ny intressentmodell baserad på fler aktörer i samhällsutvecklingen. Även om jag inte var med under tiden för Saltsjöbadsavtalens diskussioner så har jag ändå förstått att vi då stod inför ett stort nationellt samhällsproblem (strejker och social oro). Genom en grundläggande förståelse mellan Arbetsgivare – Fackliga organisationer och Regering så kunde viktiga fundament för välfärdssamhället börja byggas.

Dagens samhällsproblem är dock mer globala än någonsin. Vi är medlemmar i EU och det råder spända relationer mellan I- och U-länder. Samhällsproblemen sträcker sig över nationsgränserna och vi behöver utveckla nya partnerskap mellan politik och intressenter. I Almedalen så fanns flera av de nya intressenterna på plats.

Almedalsveckan har under de tre senaste åren dragit till sig allt fler intressenter vid sidan av den politiska scenen, men reflektioner kring denna utveckling visar sig tyvärr alltför sällan från den politiska scenen och bland de politiska journalisterna.

Givetvis är de traditionella lobbyisterna på plats och “särintressena” agerar för att minimera effekterna från politiska beslut. Men låt oss ha vårt fokus på de intressenter som ligger i framkant av utvecklingen. De nya intressenterna. Vi hittar dem både bland företag, ideella organisationer och nätverk. De har av olika skäl ett intresse att positivt engagerar sig för att lösa viktiga samhällsproblem. Blickar vi ut i världen så har vi idag mer än 40.000 globalt verksamma NGO.s (Non Government Organisations). Det är en fyrdubbling på de senaste 10 åren. Jag fick en siffra på att Almedalen hade drygt 100 fler NGOs under 2010 jämfört med 2009.

Och det är framförallt inom miljö- och hållbarhetsområdet vi hittar flera av de nya intressenterna både på lokal- regional och central nivå. Intressenter som kommer att bidra till den nya hållbara samhällsutvecklingen som är både betydelsefull och nödvändig – särskilt i kölvattnet av den ekonomiska krisen och vår framtida samhällsmodell.

Även de traditionella intressenterna har börjat ompositionerna sig. Se bara på vad som händer inom bilindustrin. Att promenera i Visby hamn dessa dagar var en upplevelse. Här kunde vi uppleva ett utbud av bilar från all världens bilproducenter som får oss som undrat vad som hänt….. Så tyst under så lång tid och plötsligt händer det. Alternativen finns på plats. Här fanns vår nya förnyelsebara transportflotta, energiaktörerna som producerar långsiktig hållbar värme och elektricitet, vattennätverken, teknikkonsulterna, innovatörerna och investerarna för ny miljövänlig teknik och systemlösningar. Men de nya sociala entreprenörerna saknades inte heller. Här fanns de som arbetar både på en mer aktionsinriktad global arena med världsfattigdom, marknadslösningar i U-länderna och med fördelningsfrågor i centrum.

Det politiska ledarskapets dialog med de nya intressenterna skall givetvis innehålla smarta incitament och lagstiftning som underlättar för dem som vill vara med att bidra till en hållbar långsiktig samhällsmodell. Verktygslådan är välkänd bland politiker, men frågan om man är tillräckligt modig att med lagar, skatter, avgifter och bidrag gynna de som har ambitioner och som ligger i framkant av samhällsutvecklingen.

Det vore intressant om vi till nästa Almedalsvecka kan få en ytterligare förstärkt intressentdialog för en ny hållbar välfärdsmodell och avslutar kapitlet särintressen. För det är här – i intressentdialogen – den politiska sektorn kan hämta sin nyrekrytering och partners för det framtida välfärdsbygget.

Den andra frågan om det politiska ledarskapet är än mer akut. Här handlar det om den svenska miljöteknikens och dess hållbara utveckling i Sverige och dess möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden.

Trots god kompetens och erfarenheter inom näringsliv och samhälle så saknas det uppenbart politisk ledarskap hur Sverige skall strukturera sin profil både inom och utanför Sverige. Det saknas inte aktörer, men däremot politiskt ledarskap. Medan länder som Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Kina mfl tar hem nya uppdrag i sina orderböcker så ägnar vi oss i Sverige för mycket åt att misstänkliggöra varandras ambitioner hos myndigheter och organisationer när det gäller hur de svenska intressena på denna tillväxtmarknad skall koordineras.

Otydlighet och bristande politiskt ledarskap får negativa effekter hos både företag, organisationer och investerare. Vi har en intressentdialog som är positiv för både nya jobb och nya exportmarknader för en hållbar samhällsutveckling, men den kan snabbt förändras om inte vi också får ett politiskt ledarskap.

Tyvärr så missades chansen att förmedla detta i Almedalen.

Kaj Embren

Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply