London en storstad som beräknas växa med 800.000 innevånare till år 2016

22/02/2008 / Kaj

Efter 8 års boende i London har jag fått många nya intryck av en storstad med enorma problem för att handskas med klimatfrågan. Vid mitt första möte med Nicky Gavron, Vice Borgmästare i London och ansvarig för Londons klimatstrategiarbete, så förstod jag vilken hög ambition som låg bakom stans just påbörjade arbete för att reducera utsläppen av växthusgaser. London har genom sin storlek en problembild som inte är så lätt att hantera. Att London skulle ändra färdriktning och bli en ledande storstad i arbete för en sk Low Carbon Economy blev tydlig i samtalen med Nicky Gavron.  Jag tog med Nicky Gavron till Stockholm för att ge henne en uppfattning om hur Stockholm gripit sig an samma problematik. Det var hennes första Sverigebesök.  Det som främst imponerade på Nicky var satsningen på fjärrvärme och kopplingen till kollektivtrafiken med biogas och etanol bussar. Besöket på Hammarby Sjöstad som visade hur man kan bygga en hållbara stadsdel inspirerade mycket.

Idag så efterfrågar London svensk kunskap inom de flesta områden som handlar om miljöteknik och som kan länkas ihop med arbetet för en hållbar stad.  Uppdragen till svenska miljöteknikföretagen har ökat kraftigt de senaste åren och det finns utrymme för mycket mer om Londons höga ambition på klimatområdet skall klaras av. Listan är lång på områden där svenska företag kan se en växande marknad. Paketera och presentera professionellt. Då kommer uppdragen.

Stockholm har sedan mitt möte med Nicky Gavron etablerat ett långsiktigt samarbete med London och det sk C40 projektet som leds från London och New York. Det är ett nätverk av stora städer som tagit på sig ansvaret att bekämpa utsläppen i stads områden. De svara idag för 75 % av alla utsläpp av växthusgaser.

Fredag den 7 Mars återkommer jag med en närmare belysning av Londons åtgärdsprogram som skall reducera utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2025. Nästa fredag den 29 Februari skall jag berätta mer om Respects nya VD som börjar den 3 Mars.

Share

Tags: , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply