Ledarskap för en hållbar utveckling

04/04/2010 / Kaj

both2


Vi står mitt i en samhällsutveckling där företag, organisationer och politiker ompositionerar sig och intar nya ansvarsroller. I en tid av globalisering så blir influenserna utifrån mycket större. Något av detta lyfts fram av Niklas Egels-Zandén i en av våra intervjuer tidigare och där hans doktorsavhandling tar upp frågan om samhällsansvar i ett multinationationellt företags perspektiv. Han lyfter bla fram den samarbetsmodell som mer inkluderar det traditionella fackliga ansvaret som byggts upp i de skandinaviska länderna och som särskilt värdefullt för att kunna visa ledarskap i hållbar utveckling.
Interface Europa VD, Lindsey-Parnell ser i en annan av våra intervjuer betydelsen av hållbarhetsperspektiven på den globala marknaden och den ledande roll som Interface har spelat sedan 1995. En unik position som utvecklats av ett US baserat företag och där en stark företagsledare (Ray Anderson)spelat en beydande roll.
Att leda en hållbar utveckling är ett komplext arbete. Men som Lindsey-Parnell VD uttrycker sig i intervjun – en “måste”-fråga att förstå och utveckla för en VD. För det gäller att finna affärsnyttan i ett område som kanske täcker 25-30 olika ämnesområden, klimat, mänskliga rättigheter, mångfald, producentansvar och vattenfrågan för att nämna några.
I en studie – MIT Sloan Management Review som omfattar en undersökning som inkluderar 1500 företagsledare i stora multinationella företag bla GE, Unilever, Nike, Royal Dutch Shell och BP så framkommer det att mer än 70 % av de tillfrågade företagen inte har utvecklat ett klart affärskoncept för hållbar utveckling. En majoritet hänvisar fortfarande till att företagens engagemang är främst kopplade till den lagstiftning som ställer krav på företagen.
I en annan undersökning från PricewaterhouseCoopers som omfattar 1200 VD:ar verksamma i medelstora eller stora bolag från drygt 50 länder, varav 30 är svenska bolag, säger 2 av 3 företagsledare, att vi kommer att se en ökning av konsumenternas agerande inom hållbarhetsområdet – innan köpbeslut tas. Andelen svenska företagsledare som anser detta ligger på över 90 %.
Och med en ekonomisk krisperiod i bagaget lär inte frågeställningarna bli mindre viktiga, även om det fortfarande är många som inte positionerat sig ännu. Att något håller på att ske på marknaden är dock tydligt. Och det finns tillräckligt många att lära av.

Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply