Klimatneutralitet

15/02/2008 / Kaj

Låt mig få lyfta fram ett talande exempel från en av Respects kunder sedan flera år tillbaka och medlem i Respects nätverk BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change) . På några år har Vasakronans VD, Håkan Bryngelson lett en omställningsprocess där man har fokuserat på energieffektivisering vilket resulterat att Vasakronans värmeanvändning ligger 30 procent under riksgenomsnittet. Den årliga besparingen på kostnadssidan uppgår till ca 25 miljoner. Samtidigt har reduceringen av koldioxid minskat från 30.000 ton koldioxid 2003 till 2000 ton vid årsskiftet 2007/2008. De kvarstående 2000 tonnen reducerar man med hjälp av kompensationsinvestering i två projekt i Indien. Vasakronan visar på ett bra sätt hur klimatarbetet också har en ekonomisk uppsida. Men också hur ett företag kan kombinera sina insatser med en investering i ett klimatreducerande projekt i ett utvecklingsland.

Vi börjar nu se allt fler företag som kan redovisa trovärdiga klimatåtgärder och som också visar på tydliga ekonomiska värden. Detta var inte alls så självklart i början på 2000-talet. Klimatfrågornas politiska språk hade svårt att finna gehör i det dagliga företagsarbetet. Men när The Body Shop, IKEA och andra föregångare visade på sambandet mellan affärer och samhällsansvar. Fler började då att få upp ögonen och insåg att klimatarbetet var en del av affärsverksamheten. Kanske är vi på väg att få en tillräckligt stor grupp av företag nu som förstått den nödvändiga anpassningen till en hotande global verklighet.

Signalen till politikerna i det globala förhandlingsarbete inför det nya Internationella klimatavtalet efter Kyoto måste bli starkare. Förebilderna om att det går att ställa om måste bli fler. Företagen måste också stärka sitt opinionsbildande arbete utan att förlora sitt fokus i sin egen affärsverksamhet. Jag kommer givetvis inom ramen för min dagliga gärning se till att fler gör som Vasakronan och Luftfartsverket i företagsnätverket BLICC. Vasakronan är tillsammans med Luftfartsverket de två första företagen i BLICC som medvetet nu arbetar för att bli Klimatneutrala. Du som vill följa utvecklingen i BLICC kan besöka www.blicc.se.

Genom att coacha såväl mindre som stora internationella koncerner mot en modern klimatstrategi kan vi få kontroll och minska utsläppen av växthusgaserna. Ett stort antal företag är idag med i arbetet för att bli klimatneutrala med Respects hjälp. Genom handlingsprogrammen – och klimatmärkningen – Klimatneutralt företag, Klimatneutral produkt och Klimatneutralt Arrangemang kan företagen genomföra ett systematiskt, lönsamt och kommunikativt klimatarbete.

Grunden för allt klimatarbete är kartläggning och beräkning av klimatpåverkan. Respects användarvänliga och webbaserade klimatprogram ”Svante”[1] baseras på internationell beräkningsstandard, sk GHG protocol (Green House Gas). Respect beräkningsmetodik och Svante bygger på ett mångårigt samarbete med bland andra World Resources Institute (WRI) i Washington och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Genève.

Du som vill veta mer om Svante och Respects arbete med klimatneutrala åtgärder besök www.klimatneutral.se

eller ringa Gunilla Hadders på Respects kontor i Stockholm. Du når henne på telefon +46(0)70-214 88 73.

Väl mött nästa vecka då jag tänker berätta mer om London och borgmästaren Ken Livingstones utmaningar.


Kaj Embren


[1] Svante, efter Svante Arrhenius, svensk vetenskapsman som upptäckte växthuseffekten redan 1896. Nobelpris 1903.

Share

Tags: , , , ,

Comments

Leave a Reply