Dags att ta ut kompassriktningen

21/09/2009 / Kaj

both2


Om vi inte agerar kraftfullt idag hotar klimatförändringarna att kosta mellan 5- 20 % av BNP – långt mer än något finansiellt krispaket. Mot detta ställs i Stern rapporten (Sir Nicholas Stern, Regeringsrådgivare och Professor vid London School of Economics) den jämförelsevis låga kostnaden ca 1 % av Global BNP för att först bromsa och sedan reducera utsläppen.

Inom finanssektorn har man hittills under finanskrisen förlorat mellan 1 och 1,5 tusen miljarder dollar. Men varje år förlorar vi mellan 2 och 5 tusen miljarder dollar per år i naturkapital, genom till exempel skogsskövling, jordförstöring och utfiskning med mera.

Enligt ekonom Pavan Sukhdev ( Pavan Sukhdev är chef för Global Markets division på Deutsche Bank AG i London)Warren Buffet (En av USA:s och världens mest inflytelserika Investor och företagsledare)har tillsammans med 27 andra företagsledare i USA kritiserat det kortsiktiga tänkandet hos styrelser, företagsledningar, aktieägare och myndigheter.

Benägenheten att prioritera vinst nästa kvartal i stället för tuffa förändringsbeslut har satt hela USA:s näringsliv på spel. Kanske vi nu får en debatt om ledarskap och hur man bygger en önskvärd och hållbar långsikt tillväxt med uthålliga vinster. I en nyligen genomförd studie av Goldman Sachs kunde man konstatera att företag med ett starkt ledarskap och där frågor om miljö och social ansvarstagande lyftes fram överträffade Morgan Stanleys Capital International (MSCI) World index med 25% sedan Augusti 2005. Dessutom kunde man påvisa att 72 % av dessa företag överträffade sina konkurrenter under samma period.

Sverige har gjort sig känt för att ur krisens tecken reser vi oss och hittar gemensamma lösningar. Saltsjöbadsavtalet är ett intressant exempel som lade grunden för den svenska välfärdsmodellen. Vi behöver ett ökat tillskott av ledare som tar ton för de affärsmässiga och långsiktiga hållbara lösningarna.

Share

Tags: , , , ,

Comments

Leave a Reply