Interviews

24/05/2010 / Kaj


Pånyttfödelsen i Almedalen känns inspirerande. Det är nu en strategisk politisk mötesplats som speglar dagens samhällsproblem. Alltfler företag och andra intressenter är på plats. En naturlig utveckling eftersom samhällsansvarsfrågorna har tagit sig in i både styrelser och företagsledning i hela näringslivet.

Den svenska välfärdsmodellen startade med en – vad vi idag skulle kalla – en intressentdialog – och som då lade en grund för ett samspel mellan regering, arbetsmarknadens parter och den politiska sektorn. Aktörerna och frågeställningarna är mer globala idag än vad som kännetecknade Saltsjöbadsandans tid. Men är det möjligt att vi nu ser en ny svensk modell på väg att pånyttföddas?

Med mer än 450 journalister på plats och där frågorna om miljö-klimat och hållbarhet klart dominerar (mer än 200 event med detta innehåll) så borde diskussioner och mediabevakningen visa på en starkt grön svenskt tillväxtsektor som når ut både i Sverige och internationellt.

Det är inte bara inom den nya clean-tech förtetagen som utveckling och tillväxt sker. Även stora företag som tex SKF leder en utveckling som kan bidra till svenska exportmöjligheter. En förhoppning är att svenska inhemska intressen sluter sig samman och strategiskt samordnar sitt agerande. Sverige är trots allt ett litet land och måste stå stark inför konkurrenter där kineser, amerikanare, engelsmän, tyskar och fransmän mfl agerar.
Här krävs också ett politiskt ledarskap som borde visa upp sig på Gotland.

För att få en försmak på ett av de seminarier som belyser svensk miljöteknik så har jag gjort en intervju med Ola Hildingsson, VD för Domsjö fabriker. Ett bra exempel på vad som händer inom svenska skogsindustrin och bioenergiområdet. 2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört med oljans 30,8 procent. Det visar Svebios analys av preliminär statistik. Redan tidigare har man visat att bioenergin ger mer energi än vattenkraften och kärnkraften tillsammans, men nu har bioenergin också passerat oljan. Och skogsråvaran har många nya marknader – se intervjun och förstå vad jag menar.

Välkommen till dialogen på Almedalen !


Kaj Embren


PS Den svenska strategin på miljöteknikområdet diskuteras den 8 juli mellan kl 14-17 I Länsstyrelsens trädgård på Strandgatan 1 i Visby. Andra event som Respect är involverade som också har beröring till miljöteknik frågorna är BLICC seminariet tisdag 6 juli kl 13.00–15.00 på Teaterskeppet inre hamnen, Visby. Du är också välkommen att träffa mig på minglet på Briggen som ligger i Visby hamn den 5 juli kl mellan 17-22.Fred Dubee is born in Canada. He was educated in Canada, Switzerland, Ireland, the United Kingdom and Austria; he joined the automotive industry in 1968 where he spent three decades unevenly distributed in North and South America, Europe and Asia In the spring of 2000, Fred Dubee undertook an assignment to support the preparation of the Global Compact launch and in October 2000, he joined the United Nations as Senior Officer, Global Compact, Executive Office of the Secretary-General. He continues to serve the United Nations as a Senior Advisor and works extensively in China and throughout Asia.

http://www.leaderssummit2010.orgSunita Narain is an Indian environmentalist and political activist as well as a major proponent of the Green concept of sustainable development. Narain has been with the India-based Centre for Science and Environment since 1982. She is currently the director of the Centre and the director of the Society for Environmental Communications and publisher of the fortnightly magazine, Down To Earth.

www.cseindia.orgLloyd

Oren Lyons, faithkeeper of the Onondaga Nation, has traveled the world to speak out against environmental destruction and other wrongs committed in the name of “progress.”

Lyons’ message draws upon the traditions of the Haudenosaunee, or the Six Nations of the Iroquois Confederacy, traditions rooted in respect and thanksgiving for nature. Lyons, 77, frequently cites the Peacemaker, a prophet who instructed the nations hundreds of years ago. www.onondaganation.org


Kaj Embren, Spero Executive Coach, interview with Gunter Pauli, a world-renowned innovator whose entrepreneurial activities span business, culture, science, politics and the environment. He is dedicated to design and implement a society and industries, which respond to peoples needs using what is available from nature.

Hållbart Ledarskap

I denna intervju ger Interface Europa VD en insikt hur det är att leda och arbeta inom ett av världens största företag som utvecklar, tillverkar och säljer golv/mattor. Interface har idag en omsättning på 1 miljard US Dollar och 3.500 anställda. Interface är en ledande internationell aktör också på hållbarhetsområdet med imponerande resultat. Interface var ett av de första företagen i Business Leaders Initiative in Climate Change – BLICC.


Niklas Egels-Zandén intervjuas om hans doktorsavhandling som behandlar multinationella bolags roll i samhällutvecklingen och med fokus på på CSR området.

Get the Flash Player to see this content.

Mary Robinson,  Irlands första kvinnliga president och fd FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Get the Flash Player to see this content.

Mary Robinson har lett Respects Business Leaders program inom Mänskliga Rättigheter. I denna intervju reflekterar hon kring ledarskapet inom företags sektorn och engagemanget inom både mänskliga rättigheter och klimat området. Du som vill veta mer om Mary Robinsons engagemang i Road to Copenhagen Klicka här

Margot Wallström samtalar med Per-Uno Alm om hennes framtida engagemang

Ray Anderson – CONFESSIONS OF A RADICA INDUSTRIALIST

Get the Flash Player to see this content.

Anita Roddick har inspirerat många människor världen över och varit en föregångare inom ansvarsfullt företagande. Hennes tidiga bortgång var en stor förlust för många människor världen.

Här ger Gordon Roddick en minnesbild av hennes livsgärning och lifter fram några av de frågor som hon tidigt beskrev som betydelsefulla för ett ansvarsfullt företagande.
Besök också
www.iamanactivist.org