@work

31/08/2009 / Kaj

The global market :

I am working as a Coach and advising on strategic leadership issues regarding Sustainability. I am also doing deeper analysis and business intelligence reports for all types of organisations regarding Sustainability.

Den svenska marknaden:

Jag hjälper dig som sitter i ledningsgruppen, styrelsen eller på annat sätt är en nyckelperson i organisationen. Jag möter såväl VD som chefer och styrelseledamöter.

Vanligen träffas vi en, två gånger per månad under sex till tolv månader. Målet är att tillsammans stärka ledarskapet avseende hållbarhet som princip i företaget eller organisationen. Min ambition är att vara en stärkande och inspirerande samtalspartner. Att strategiskt utveckla och strukturera dig för att driva ett positivt arbete i en tid av många parallella skeenden som påverkar allas förutsättningar.

Vad ger coachning i hållbart ledarskap?
• Motivation och personligt engagemang, från insikt och inspiration till konkreta aktiviteter
• Utvecklar din kapacitet att framgångsrikt kommunicera hållbarhet till anställda och medarbetare – ”leading by example”
• Bygg din kunskap om hållbart ledarskap med personlig vägledning
• Möjligheter att påverka din organisation för hållbarhet och socialt ansvarstagande – en ”roadmap”
• Skapa konkreta affärsmål med hjälp av hållbart ledarskap
• Väx med andra i ett nätverk av ledare med fokus på hållbarhet

Kunskaper och insikter om hållbarhet har nu nått en kritisk massa av erkännande. Det handlar inte längre om huruvida vi ska jobba med hållbarhet som princip eller inte. Svaret är självklart, nu när vi går in i en ny fas. Men hur går det till?  Alla behöver bli sedda och få feedback, men på olika sätt. Därför skräddarsyr jag personliga program.

Jag möter just Dig där du är i processen att leda din organisation mot ett hållbart företagande på alla nivåer. Ledarskap gör skillnad. Och det börjar med dig, mig och oss ‐ tillsammans.