Globalt ledarskap i New York – företagens affärsideer och strategier blir allt viktigare för att bekämpa både världsfattigdom och klimathot

27/09/2010 / Kaj

Det finns en trend som växer sig allt starkare och som allt oftare involverar både stora och mindre företag i det globala hållbarhetsarbetet. Det är tillväxten av nya företag och de större företagens engagemang på lokala marknader i utvecklingsländerna som bidrar till den nya trend och som sätter hållbarhetsfrågorna i ett tydligt globalt sammanhang.


Världsfattigdom , vattenbrist och klimathot är hotbilder som  ständigt gör sig påminda på dagens globala agenda. Men diskussionen har förändrats.  Nu ser vi en ständig förnyelse av metoder och arbetsätt som leder till bättre resultat tack vare bla ett ökat engagemang från fler intressenter och där företagen idag spelar en allt viktigare roll. Betydligt fler företag deltog på den gågna veckans FN:s möte om milleniummålen 2015 i New York än någonsin tidigare.


För oss som saknat av denna viktiga diskussion i den gågna svenska valrörelsen var det befriande att få ta del av framtidens stora utmaningar i New York, även om denna utmaning inte saknar dramatik. Det faktum att vi kommer att bli 2 miljarder fler människor fram till 2050 börjar bli allt tydligare. Det får en att känna vilken utmaning vi står inför. Mycket klokskap finns dock och det är några personer som positivt bidrar till att möta de stora utmaningar som jag valt att intervjua I New York.


De tre personerna som intervjuas representerar olika inriktningar på hur arbetet kommer att utvecklas framöver (se intervjuerna överst på blogg-sidan).


Den första personen som intervjuas är Dr Mo Ibrahim. Han har framförallt drivit affärsutvecklings- , ledarskapsfrågor och där korruptionsfrågan varit central. Hans engagemang är mycket affärsinriktat och får också spegla kunskapen om den model som nu får allt fler att öppna ögonen för nämligen utvecklingen av – Bottom of the Pyramid tänkadet. Det handlar om att bygga företag lokalt med de många människornas medverkan.


Den andra personen som finns med bland intervjuerna är VD:n för International Business Leaders Forum (IBLF) i London. Med Graham Baxter  har IBLF fått en ledare som har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågornas ställning inom BP, där han tillsammans med förre VD:n Lord Brown aktivt varit en pådrivande kraft för internationellt hållbarhetsarbete. Han spelar idag en betydelsefull roll i IBLF:s arbete med hur Milleniummålen skall kunna uppfyllas i samspel mellan regeringar, företag och deras intressenter.


En betydande person är givetvis Mary Robinson, fd President på Ireland och tidigare FN:s flyktingkommissarie. Hon är en av de mest beudransvärda entreprenörskvinnor som jag mött och som under 2007 bildade ett ledarskapsteam med Gro Harlem Brundtland och Margot Wallström. Nu går hon vidare och bygger upp en ny egen stiftelse med rådgivare som Al Gore, Richard Branson, Gro Harlem Brundtland och Margot Wallström. Hon kommer att flytta hem till Irland 2011 och kommer att leda sitt arbete därifrån för att främja internationellt ledarskap inom bla hållbar utveckling, grön tillväxt och klimaträttvisa.


När jag skriver detta så  är  min minnesbild stark från de alla goda lokala projekt som redovisades och som utsågs till världsledande exempel på hur människor tillsammans bidrar till att lösa vardagens problem för jobb, hälsa, utbildning och en inkomst som går att leva på. Frågor som också diskuterades i vår svenska valrörelse men som inte nådde längre än till vår nationsgräns. Men faktum kvarstår. Det är fortfarande så att 1 miljard människor lever på en inkomst under ca 8 kr per dag. En utmaning god nog att engagera Sveriges nationella intressen för en Global Hållbar utveckling och med sikte på att nå Milleniummålen 2015.Kaj Embren i New York den 26 September

Share

Tags: , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply