Global Compact (GC) och Global Reporting Initiative(GRI) är allt viktigare för företag som ska bli trovärdiga i sitt arbete på marknaden

20/03/2008 / Kaj

London är en av de mest betydelsefulla mötesplatserna för att följa utvecklingen av det vi idag benämner CSR (Corporate Social Responsibility) eller vad som också förekommer och som jag tror är ett bättre begrepp – CR (Corporate Responsibility). Möjligen får man bestämma sig för andra begrepp om det är frågan om myndigheter och inte företag.  Jag tar gärna emot synpunkter på  begreppen.

Georg Kell, chefen för FN:s Global Compact som besökte London i förra veckan framhöll den betydelse som London spelat i utvecklingsarbetet inom Global Compact. När vi träffades i London senast så skrev Respects Gordon Roddick och Global Compact under ett samarbetsavtal för att stimulera marknadens arbete inom CSR/CR området. För Respects del så har det främst varit att förmedla  och utbyta erfarenheter från vårt  arbete med företag som arbetat med Global Compacts principer inom Klimatstrategier och Mänskliga rättigheter.

Antalet nya företag som skrivit under de 10 principerna har under 2007 ökat med 1500. Samtidigt har ca 850 företag blivit avförda från listan som försäkrar att de kontinuerligt följer och rapporterar till Global Compact. Att försäkra sig om att företagen aktivt bedriver förändringsarbete utifrån principerna som ligger till grund för Global Compacts arbete har varit en ständigt diskuterad kvalitetsfråga för GC.

George Kell betonande betydelsen av samarbetet mellan Global Compact och Global Reporting Initiative. Genom att följa utvecklingen av GC och GRI skaffar sig företag en trovärdig grund att stå på inför sina Stakeholders. Inom Respect har vi en kontinuerlig kontakt med båda organisationerna genom bla Respect Table och andra företagsanpassade program.

Med vänliga hälsningar

Kaj Embren

PS George Kell nämnde vid vårt Londonmöte betydelsen av arbete i Kina. Vi träffades där för 2 år sedan,  under Global Compacts första etableringskonferens i Kina. Jag kommer att återkomma till Kina i min nästa blogg.

Share

Tags: , , , ,

Comments

Leave a Reply