Från Kyoto till Hokkaido på väg mot Köpenhamn 2009

08/07/2008 / Kaj

Blir G8+5 mötet i Hokkaido, Japan som inleddes igår, ett möte som visar tecken på att världens dominerande ekonomier börjar ta steg till ett närmande mellan utvecklings- och de industrialiserade länderna? Det behövs! Riskerna och utmaningarna är nu större då ekonomisk kris, fattigdomsbekämpning  och klimathot står på samma agenda. Intressekampen skärps mellan olika särintressen och nödvändiga åtgärder riskerar att utebli.

Men låt oss inte slå oss till ro. Vägen till en hållbar ekonomi är solklar. Huvudfrågan är – Hur minskar vi oljeberoendet och hur utvecklas satsningen på alternativen och vad kan vi åstadkomma för att öka vår energieffektivitet. Med dagens prognoser på ett stigande oljepris så har vi tex konkurrenskraftig solenergi redan 2013. 

Det är inte brist på underlag som präglar G8+5 diskussionerna i Japan. Om vi går igenom några av de viktigaste rapporterna som levererats till de politiska ledningarna inom g8+5 gruppen så finns det ett kraftfullt språk från både näringslivet och klarsynta politiska ledningar. World Business Council for a Sustainable Development (WBCSD) med svensken Björn Stigson i ledningen har tillsammans med Klaus Schwab på World Economic Forum levererat en rapport som signerats av ett 80-tal företagsledare som visar på hur företag och regeringar kan sätta mål och bygga upp element av ett nytt internationellt åtgärdsprogram.

The Climate Group med Tony Blair i ledningen föreslår att strategin inför Köpenhamnsmötet 2009 borde inte vara att lösa samtliga kortsiktiga, mellanlånga och långsiktiga mål i detalj. Men, ge inte avkall på inriktningen. Köpenhamn är början på en stege för steg policy. G8 mötet borde komma överens om en arbetsplan som skall sättas i verket under nästa år. Hur får vi fram tillräckligt med investeringskapital? Hur läser vi frågan om auktion av utsläppsrätter. Hur skall vi praktisk lösa dessa frågor? Viljan är stark att både sätta målsättningar för både 2020, 2030 och 2050.

WWF och försäkringsbolaget the Allianz SE redovisar i sin rapport – G8 Climate Score cards  – hur G8 länder uppträtt på klimatområdet. Här finns utomordentligt viktig information för beslutsfattare inom både näringsliv och politisk sektor att finna vägen till en ekonomi med låga utsläpp av växthusgaser. En kommentar som är värd att notera från denna rapport är att andelen CDM projekt i Afrika är otillfredsställande lågt. Både Kina och Indien ligger på nivåer som även borde nås inom Afrika. Kan SIDA, svenskt näringsliv och den svenska regeringen ta aktiv del i detta arbete så minskar vi riskerna att få en snedvridning av investeringarna

För mig betyder arbetet med GLOBE International mycket eftersom de är en del i samarbete i projektet Road to Copenhagen (se www.roadtocopenhagen.org). Politiska beslutsfattare som är intresserade av en hållbar utveckling arbetar tillsammans i GLOBE International. Inför G8+5 mötet så fastställde man en rapport som bidrar till konkreta diskussioner inom anpassningsåtgärder, teknisk utveckling, marknadsåtgärder, biobränslen, illegal skogsavverkning och energi effektivitet. I en personlig överläggning under förra veckan med den Japanska premiärministern i Hokkaido så diskuterades och överlämnades förslagen. 

Ordförande i den kinesiska myndigheten  – Environment Protection Committee of the National Peoples Congress in China fick också ta del av rapporten. Han gav att mycket positivt statement i samband med att rapporten presenterades.  

I vårt arbete med Road to Copenhagen så ingår dialoger med de viktigaste beslutsfattarna inför ett nytt internationellt klimatavtal.

I Japan så deltog den japanska premiärministern Fukuda och även den förre premiärministern Shinzo Abe tillsammans med Tony Blair, John McCain, Barack Obama and Senator John Kerry.

Admiralen från den Danska flottan gav en engagerad redovisning i en av sessionerna om säkerhetsfrågorna och klimathotet tillsammans med den japanska säkerhetsrådgivaren till premiärministern och Canadas oppositions ledare för försvarsfrågan. En redovisning av dessa tal kan du få av mig senare i sommar. De rapporter som jag redovisar i denna blogg kan du få av mig om du skickar mig ett e-mail kaj.embren@respecteurope.com

Och glöm inte att kostnaden för att sänka utsläppen av koldioxid med 50% till 2050 är ca 3 % av den globala tillväxten fram till 2050 (enligt PriceWaterhouseCooper). Och som vad Stern rapporten visade…. Ju längre vi väntar desto dyrare blir det.

 

På återhörande !

 

Kaj Embren i Almedalen denna vecka

PS Nästa blogg kommer att summera mina intryck från Almedalen DS

 

 

 

 

Share

Tags: , , , ,

Comments

Leave a Reply