Från hållbarhets policy till förändrat beteende

19/01/2010 / Kaj

both2


De flesta VD:ar och andra i ledande position har med ökat intresse följt det offentliga samtalet om olika hållbarhetsfrågor som engagerar och tillför nya perspektiv i beslutsfattandet. I dagligt tal och praktisk verksamhet så börjar begrepp som hållbarhetsredovisning, GRI, Mätning och rapportering av växthusgaser, producentansvar, återvinning, resurs- och energi effektivisering bli en del av vardagsarbetet. Lagstiftarna inom den politiska sektorn är nu mer än någonsin skärpta att agera mer kraftfullt.

Listan på hållbarhetsfaktorer kan göras mycket lång och förändringsarbetet kan bli komplicerat om inte ledarskapet i organisationen har en genomtänkt strategi. Vi har under de senaste åren arbetat med ett 25-tal olika frågeställningar som på ett eller annat sätt berör företagets eller organisationens strategiska vägval och varumärke. Beroende på bransch, marknad och kompetens så skiftar frågeställningarna.

Att VD skaffar sig en insikt i hållbarhetsperspektiven är nödvändigt eftersom det gäller att balansera olika intressen och expertis inom företaget. Förmågan att göra saker rätt är enligt våra erfarenheter är kopplad till att ha förmåga att både lyssna och kommunicera både internt i företaget men också i omvärlden. Våra erfarenheterna från åren med att utveckla Det Naturliga Stegets systemvillkor har varit betydelsefulla och det saknas onekligen inte resultat.

Men utvecklingen stannar inte och ny kunskap har flyttat fram positionerna inom hållbarhetsarbetet. Vi kan se hur senaste årens nätverksarbete med Respect Table, Road to Copenhagen, Business Leaders Initiativ on Climate Change (BLICC) och Human Rights (BLIHR) levererar nu praktiska affärsverktyg i hållbarhetsarbetet. (se också intervjun med Mary Robinson där hon utvecklar sina erfarenheterna från arbetet med BLIHR)

När vi nu går in i 2010-talet så kommer också nya utmaningar. Ledarens förmåga att hantera beteendeförändringar för en hållbar utveckling blir avgörande om hur bra man lyckas. I detta ligger också ledarskapets förmåga att hantera de nya sätten att kommunicera och bygga kompetensnätverk som LinkedIn eller kunna hantera facebook, blogg, podcast och twitter mfl internetbaserade verktyg. På VD-nivå så beräknas redan över 8 miljoner använda LinkedIn världen över för sina traditionella nätverk.


Med hälsningar Kaj Embren och Per-Uno Alm


PS Det vore av intresse att få dina kommentarer på hur du ser på professionaliseringen av kommunikationsverktyg i hållbarhetsarbetet. Hur kan effektivt VD-arbete utvecklas med de nya IT – verktygen? DS


Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply