Företagande och mänskliga rättigheter

14/04/2008 / Kaj

Samtidigt som jag planerade skrivandet av denna veckas blogg så besöker statsminister Reinfeldt Kina. Det fick mig att något ändra mina tankar på innehållet.  Jag minns tillbaka till år 2002 då John Morrison (en av Respects första medarbetare i London) och jag diskuterade hur företag kunde agera i frågor som rör mänskliga rättigheter.

 

Vi hade som utgångspunkt för diskussionerna erfarenheterna från The Body Shop och den pågående debatten om Shell och deras investeringar i Nigeria.  Efter några möten i Bryssel och London så bestämde Respect att sätta upp ett utvecklingsprogram som fick namnet Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR).

 

Mary Robinson fd  president på Irland och ansvarig för FN:s arbete med mänskliga rättigheter tog på sig ansvaret och angav tonen i BLIHR redan då,

 

” Arbetet med mänskliga rättigheter angår oss alla i samhället, även företag måste visa respect och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna.  Det är helt klart att företag som vill överleva  på dagens och morgondagens marknad också inser att mänskliga rättigheter är allas ansvar”.

 

Idag är det 13 företag som arbetar och lär sig mer om hur man ökar sin kompetens och utvecklar sin strategi  i frågor som har sitt fokus på mänskliga rättigheter. En praktisk handledning har tagits fram och som baseras på Global Compacts grundläggande principer.   I gruppen idag så ingår både ABB och Ericsson som har stora marknadsmöjligheter i Kina.  Andra företag som ingår i gruppen är Alcan, Areva, Barclays Bank, Coca Cola, General Electric, GAP, HP, Novo Nordisk, Novartis, och Statoil. 

 

Frågeställningar och dilemman är många i de diskussioner som pågår mellan företagen. Det borde vara fler företag som lärs sig hantera frågor kring mänskliga rättigheter och hur man hanterar problem som de möter på marknaden.  Givet är att mänskliga rättigheter är en av de viktiga pusselbitarna när företag skall utveckla sitt hållbarhetsarbete.

 

 

Om Kina skall bli den framgångsrika marknad som många svenska företag tror, så är det ett måste att vi ställer krav och kan utveckla ett långsiktigt förhållningsätt till frågor kring mänskliga rättigheter. Om ditt företag har intresse att lära sig mer om BLIHR och Respects arbete med mänskliga rättigheter kontakta mig på min e-mail – kaj.embren@respecteurope.com

 

Med vänliga hälsningar

 

Kaj Embren

 

 

PS Jag har bytt publiceringsdag på mina bloggar.  Det blir måndagar och i vissa fall tisdagar framöver. Nästa vecka så är jag i Singapore och rapportera från hur ledande företag utvecklar sina strategier på klimatområdet. Konferensen är en del i vårt samarbete inom Respect Table och FN:s Global Compact.

Share

Tags: , , , , ,

Comments

Leave a Reply