Entreprenörskap och ledarskap på klimatområdet

22/04/2008 / Kaj

Entreprenörskap och ledarskap inom politik, företagande och frivilliga organisationer krävs för att möta den pågående klimatkrisen. Det var några av slutsatserna från första dagens – Business 4 Climate – här i Singapore.

Här i Singapore känns allvaret från de pågående klimatdiskussionerna om ett nytt internationellt avtal efter Kyoto. När Maldivernas president Maumoon Abdul Gayoom tar till orda och berättar att havsnivåhöjningen inte blir 45 cm i slutet av detta århundrade utan 80 cm enligt den senaste statistiken från IPPC så förstår alla allvaret. ¾ av Maldivernas 1193 öar ligger idag på mellan 1-1,5 meter över havsnivån.

Kristämningen hänger i luften när vi talar om att tiden vi har på oss är kanske inte mer än tio år för att ändra färdriktning. Ju längre tiden utan klara indikationer på förändring desto större risk för konflikter och katastrofer. Allt fler talar om kopplingen mellan mänskliga rättigheter och klimatkrisen. I maj månad så lägger Pentagon fram en rapport som behandlar klimatfrågan och militära konfliktrisker. Denna typ av rapporter kommer vi att se allt oftare.

Givetvis finns det en känsla av stolthet och framgång i redovisningen om vad som åstadkoms på marknaden. För mycket av klimatkrisen måste lösas på marknaden. I Singapore fanns det många ledande företrädare som är framgångsrika på marknaden. Positiva exempel saknades inte. Osram gav exempel på hur man kan ändra belysningsstrategier i hela städer. IBM:s arbete med datorer som ger kyla istället för värme var ett annat exempel. Business Leaders Initiative on Climate Change (BLICC) och Respect Tables arbete med Road to Copenhagen inspirerade flera av deltagarna.

Achim Steiner, chefen på UNEP frågade om en jämförelse mellan människans benmärg och industriprodukten cement. Två produkter som utifrån molekylsammansättning är likvärda, men för att skapa ett mänsklig benmärg krävs endast 37 grader medan för att skapa cement krävs det 1200 grader C. Varför…..

Jag möter ledare från alla typer av organisationer mer än tidigare också otålighet och ilska över att inte FN:s klimatförhandlingar har högre fart. Trycket på Sverige som ordförandeland i EU under tiden för det viktiga COP 15 mötet i Köpenhamn kommer att bli allt hårdare. Jag frågade flera av deltagarna om vilket råd de ville ge Sverige inför ordförandeskapet som börjar i juli 2009 och Köpenhamnsmötet som pågår i två veckor i nov/dec. Lyssna på rösterna i denna blogg. Där får ni svaret. Kanske något för regeringskansliet som måste ta ledarskap och visa en enig front  – i Sverige – inför de stundande internationella förhandlingarna. Sveriges röst måste redan nu börja bli starkare om vi ska ha någon chans att leda dessa förhandlingar i rätt riktning.

Med vänliga hälsningar

Kaj  Embren

PS Nästa vecka blir det mer från Business 4 Climate här i Singapore. DS


Achim Steiner, Executive Director of the UN Environment Programme (UNEP)

Adam Werbach, Boardmember, Greenpeace International

President Maumoon Abdul Gayoom, Maldiverna

Georg Kell, Executive Director UN Global Compact

Habiba Al Marashi, Emirates Environmental Group

Aron Cramer, President and CEO, Business for Social Responsibility

Simon Zadek, Chief Executive, AccountAbility

Melinda Kimble, Senior Vice president, United Nations Foundation

Atiq Rahman, Dr, Executive Director, Bangladesh Centre for Advanced Studies

Niel C. Hawkins, Ph.D. The DOW Chemical Company, US

Göran Perssons råd till den svenska regeringen….. (Göran var en av talarna på
konferensen)

Share

Tags: , , , , , , ,

Comments
  1. Intressant. Den skall jag följa. 🙂
    /Carl

Leave a Reply