Entreprenörskap och ledarskap – Business 4 Climate, del 2

29/04/2008 / Kaj

Singapore….. en och annan funderar säkert på alla dem som reser runt på internationella konferenser påfrestar samvete och ”carbon footprint”.  Det finns flera praktiska råd hur man hanterar detta. Ställ alltid frågan – är det nödvändigt att resa. Hur ser alternativen ut ? IT-verktygen början nu bli allt fler och mer användarvänliga. Givetvis behövs social möten, men socialt nätverks arbete på internet är ett viktigt komplement och som adderar nya möjligheter. En policy på detta område är ett måste. Jag har under de senaste månaderna medverkat i flera större företags diskussioner hur man lägger upp en policy och hur man praktiskt kan stimulera förändrat beteende hos de anställda. Givetvis skall också en ” kvalitets offset ” vara en viktig del då man planerar ett event som det i Singapore. Idag erbjuder Respect de flesta konferensarrangörer en möjlighet att klimatneutralisera.

På Business 4 Climate konferensen träffade jag Doug Miller, President på GlobeScan i London. I deras senaste undersökning, som ännu inte är färdig, har hittills drygt 140 intervjuer genomförts med företagsledare i Nordamerika, Europa, Asien, Afrika, Latinamerika, Australien och Nya Zeeland. Företagsledare pekar tydligt ut att klimatfrågan är den viktigaste miljöfrågan för en framgångsrik affärsverksamhet de kommande tolv månaderna. På frågan vad företagen gör för att implementera klimatfrågan i affärsverksamheten så säger en majoritet att följande sex frågeställningar är viktigast de kommande tolv månaderna:

  1. Implementering av miljöledningssystem
  2. Aktivt samhällsengagemang genom antagande av policies och uttalanden
  3. Engagera anställda och samarbeta med externa intressenter
  4. Involvera styrelse i arbetet att adressera klimatfrågan
  5. Investering i forskning och utveckling för att identifiera nya produkter och tjänster som kan reducera utsläppen av växthusgaser samt satsning på förnyelsebar energi
  6. Mäta utsläpp av växthusgaser och rapportera klimatfrågan i relation tillföretagets finansrapporter

Frågan om vilka hinder som måste tas bort för att företagsledare skall kunna göra mer för att adressera klimatfrågan tas också upp i undersökningen. De tre viktigaste hindren som förs fram är

  1. Lagstiftaren saknar eller är dålig på koordination mellan olika reglerade områden
  2. Den finansiella sektorn saknar förståelse och har inte i tillräckligt identifierat frågeställningar som hänger samman mellan finansiella och klimat området.
  3. Konkurrens mellan olika strategiska prioriteringar inom företaget

Du som vill vet mer om denna undersökning, som skall vara fullt färdig i slutet av maj, kan skriva till mig på kaj.embren@respecteurope.com

Med vänliga hälsningar

Kaj Embren

 

PS Nästa vecka tänker jag gå i närkamp med den inflammerade Etanol-frågan. Ser redan framemot dina kommenterar.DS

 

 

Share

Tags: , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply