Dags att agera – FN:s Global Compact i unik roll

15/06/2010 / Kaj

Det har nu gått 10 år sedan Global Compact – FN:s initiativ för att stärka företagens engagemang i viktiga samhällsfrågor. Sedan dess har 7000 företag i mer än 135 länder skrivit under Global Compacts 10 principer. Mellan den 23 -25 juni träffas i New York över 1000 VD:ar, ministrar, FN-tjänstemän och ledande NGO:s med en agenda som har sitt fokus på tre viktiga områden

– Agendan för hållbar utveckling
– Ledarskap för förändring
– Resultatinriktad utveckling


I skuggan av diskussionerna om att “business as ususal” inte längre är lösningen på de problem som samhället står inför så kan budskapet från New York få stor betydelse. Både budskap och aktiv handling är centrala.
Global Compact behövs för att ge röst åt ett allt större grupp av företag som förstått att det inte längre är frågan om “business as usual”. Dagligen läser vi exempel på regeringar och företag som misshushållar med pengar som inte används till det de är ämnade för.


Det är min förhoppning att vi får ett kraftfullt budskap från New York på några av de mest “brinnande” frågeställningar som handlar om Klimaträttvisa och Korruption.


Utan klimaträttvisa mellan I- och u-värld så skapas inget långsiktigt förtroende som kan leda fram till ett nytt internationellt klimatavtal. Och trots alla goda exempel på lokala initiativ så måste ändå frågan som lägger grunden för framgång – trovärdighet/hederlighet finnas tillsammans med ett stark ledarskap. Då får det globala arbetet för en hållbar utveckling det stöd det skulle behöva idag.


Kaj EmbrenPS Respect startades tillsammans med The Body Shops grundare Gordon – och Anita Roddick för 10 år sedan. Vi har hitills bidragit med Business Leaders Initiative on Climate Change (BLICC ) och Business leadership on Human Rights (BLIHR) och med ett antal affärsprogram på Klimatområdet. De mest framgångrika är vårt arbete med att bla mäta utsläppen av växthusgaser (Svante) som visar på hur affärer och klimatfrågan hänger samman – läs mer www.respect.se

Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply