Consumers and brands 1

22/06/2008 / Kaj

 Just nu så är det två frågor som tränger igenom ”bruset” i samhällsdebatten. Oavsett om man är vanlig medborgare, konsument, företagsledare eller politiker så ställs man inför frågeställningar om CSR ( fritt översatt – företagens samhällsansvar) och Etik.

 Etiken är starkt kopplad till förtroendefrågan. Konsumentundersökningar med koppling till detaljhandel står ofta i centrum när man skall känna av förändringar i konsumenternas beteenden. Låt mig välja ett exempel:  I en ny konsument undersökning som presenteras i England denna vecka så är siffrorna för företagens trovärdighet fortfarande låga när det gäller varumärkeslansering av etiska och gröna produkter. Hela 62 % av de 3000 tillfrågade säger att företag(en) har endast sitt egenintresse i centrum.

 Ett av resultaten man kan utläsa är att trots en skeptisk inställning till företagens trovärdighet i deras varumärkeslansering så är konsumenterna mycket mer aktiva i sina val och väljer allt oftare produkter med koppling till sociala villkor, rättvisa, hälsa, lokal produktion och klimat. Undersökningen visar även på att konsumenterna prioriterar detta val även i en begynnande lågkonjunktur.

 En annan slutsats är att om inte företagen har en genomtänkt policy och bygger sitt varumärke med trovärdiga argument så riskerar man snabbt att förlora sin marknad. 75 % av de tillfrågade säger i samma undersökning att man blir påverkad av argument för produkter i butiken som premierar återvinning. I undersökningen har man också ställt frågan om konsumenternas egna agerande avseende teknik och resande. Nästan 50 % av de tillfrågade har  återlämnat sin senaste mobiltelefon till återvinning,13 % sa att man kommer att flyga mindre av klimatskäl och 80 % ansåg att flygbolagen skulle använda mer miljövänliga bränslen.

 Vilka är det som anses vara de tre ledande etiska varumärkena i denna undersökningen?

 1.       Co- op

2.       The Body Shop

3.       Marks & Spencer

Undersökning är gjord av ett engelskt ledande globalt undersökningsföretag.

Respect har länge lyfta fram företag med framstående klimatarbete. Med programmet klimatintegrerad produktutveckling visar man vägen till ett kontinuerligt förbättringsarbete för produkter och tjänster som leder till märkningen ”klimatneutral produkt” Mer information om klimatneutrala produkter finns på www.klimatneutral.se

Med vänliga hälsningar

 Kaj Embren

Share

Tags: , , , , ,

Comments
  1. Kaj,

    Just a quick correction, Curitiba has been model for many cities around the world for more than perhaps two decades. Bogota is one example. I suggest watching “A Convenient Truth: Urban Solutions from Curitiba, Brazil” documentary for more info on the subject. Please visit, http://www.mariavazphoto.com/curitiba.

Leave a Reply