Avsaknad av VD:s syn på Hållbarhet i den statliga GRI utvärderingen

22/09/2010 / Kaj

Affärsintresset står givetvis i centrum för ett företags hållbarhetsutveckling. Att balansera affärsintresset med hållbarhetsfrågorna i relation till ägarnas och andra intressenters syn blir ett allt mer krävande inslag i VD:s arbete. Därför var det minst sagt tråkigt att inte få VD:s syn och få en komplett bild av synen på hållbarhetsfrågorna och GRI i den nyligen presenterade GRI utvärderingen från regeringkansliet.

Vardagsarbete på VD nivån är betydelsefullt att spegla då vi skall avläsa hållbarhetsfrågornas ställning och betydelse för framtida inriktning.

Rapporten ger en bra belysning av ett komplicerat arbetsfält. Behovet av transparens och ledarskap är två områden som är centrala i hållbarhetsarbetet och därför är VD:s syn avgörande.

Även om Sverige är unikt genom att lagstifta om GRI rapportering för de statliga företagen så är det mycket kvar att göra för att hållbarhetsfrågorna skall få en starkare och en “levande ställning” i de statliga företagens vardagsarbete.

New York den 22 September

Kaj Embren på FN:s konferens om Milleniummålen – en viktig del i företagens globala hållbarhetsarbete


Share

Tags: , , , , , , , ,

Comments
 1. Kaj,

  för oss som arbetar med de statligt ägda företagen är det självklart att hållbarhetsarbetet ska både vara långsiktigt och bedrivas integrerat med affärsverksamheten. Att de statligt ägda företagen numera gör en GRI-redovisning är definitivt ett steg i rätt riktning.

  Efter två år med hållbarhetsrapportering enligt GRI finns det självklart många aspekter som vore intressanta att undersöka, och jag hoppas att den sista forskningsstudien inte är gjord ännu.

  Fokus i rapporten är som titeln anger “om redovisningskravet haft några effekter på hållbarhetsarbetet, i så fall vilka?”. Enkäterna ställdes till Styrelseordföranden och hållbarhetsansvarig. Det hade självklart varit intressant att även ha med VD och säkert ytterligare funktioner i företagen, men i forskningsstudien gjordes den begränsningen. Styrelseordförande valdes av det enkla skälet att det är styrelsen som är ansvarig (statens ägarpolicy 2010) både för hållbarhetsredovisningen och att statligt ägda företag ska vara föredömen vad gäller miljömässigt och socialt ansvarstagande. Krav på redovisningen ger ägaren möjlighet att följa upp att styrelsen tagit sitt ansvar.

  Kravet på GRI-redovisning är inte lagstiftning utan av regeringen beslutade riktlinjer som ingår i statens ägarpolicy. Statligt ägda företag är aktiebolag och lyder under ABL likt andra privatägda företag.

  Vi ser det här arbetet långsiktigt, GRI är långt ifrån det perfekta verktyget men studien visar att kravet på redovisning definitivt drivit på arbetet i rätt i riktning. Att det finns mer att önska är självklart – arbete med hållbarhetsfrågor är långsiktigt, att det krävs uthållighet och målmedvetenhet för att nå resultat – och då är det viktigt att få upp frågorna på agendan!

  Jenny Didong, ansvarig för ägarpolicy och hållbarhetsfrågor
  Näringsdepartementet, Enheten för statligt ägande

Leave a Reply