Kompass för hållbar utveckling

12/09/2009 / Kaj

Det är alltid viktigt att ta ut kompass riktningen för att bygga hållbar affärsutveckling. Tveksamhet och otydlighet kan riskera både varumärke och ekonomi. Hållbar affärsutveckling måste från början vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. En vanlig uppfattning är att hållbar affärsverksamhet är något som måste kosta pengar, när det egentligen är tvärtom. En verksamhet som går med förlust är inte hållbar, utan går snart i konkurs. Hållbara affärer måste vara lönsamma, ge sänkta kostnader och ökade intäkter. Anställda och medarbetare påverkas av hållbart tänkande och agerande- meningsfullheten ökar fär alla.

Vi coachar ledare inom företag, organisationer och myndigheter i hur man tar ut kompassriktningen när det gäller hållbara strategier, handlingsprogram och verktyg för ett kvalitetssäkert hållbarhetsarbete.
Våra handlingsprogram följer internationell standard. För hållbarhetsrapportering följer vi GRI (Global Reporting Initiative). På klimatområdet följer vi beräkningar och rapportering beräkningsstandarden GHG-protokollet (Green House Gas Protocol).

Share

Tags: , , , ,

Comments

Leave a Reply