Ämne: Påverka för ett nytt internationellt klimatavtal

06/02/2008 / Kaj

Bästa läsare,

Under förra året så var jag med att bygga upp en unik interactive web 2.0-portal på internet för att påverka beslutsfattarna i FN-systemet som har ansvaret att förhandla fram det nya klimatavtalet efter Kyoto. Du hittar denna portal på www.roadtocopenhagen.org. Vi kommer att börja marknadsföra hemsidan nu i mars 2008 och hoppas att få fler aktiva än de 4000 som deltog under prövotiden förra året. Vi har gjort preliminära bedömningar som visar att vi minst spar 15.000 ton CO2 per år i jämförelse med att arrangera denna typ av påverkansprocess på traditionellt sätt. Kostnadsbesparingen ligger på mellan 2-6 millioner euro.

TitleI Road to Copenhagen arbetar jag tillsammans med representanter för GLOBE, ett nätverk av parlamentariker som arbetar för en hållbar utveckling. En annan organisation som också ingår är Club of Madrid som består av fd presidenter och premiärministrar. Min ambition är att genom Road to Copenhagen lära ut hur man praktiskt kan opinionsbilda via de nya verktygen på internet. Vi skall praktiskt visa på hur man kan man delta i påverkansprocesser utan att behöva resa till Bryssel varje gång en diskussion om dessa frågor står på agendan. Formerna för de sociala mötena med personlig närvaro kommer att förändras, men alltid att ha en viktig plats i vårt arbete.

Men vi kan säkert reducera både tid och pengar samt utsläpp genom att mer effektivt använda internet som mötesplats.

Jag skulle gärna vilja att du besöker hemsidan www.roadtocopenhagen.org , registrera dig och delta i påverkansarbetet för ett nytt internationellt klimatavtal inför Köpenhamnsmötet 2009.
Väl mött på webben!

Kaj Embren
PS Nästa fredag den 15 Februari skall jag gå igenom några praktiska företagsfrågor kring begreppet Klimatneutralitet. DS
 

Share

Tags: , , ,

Comments

Leave a Reply