Bioenergi och etanol debatten

20/05/2008 / Kaj

I min tidigare blogg så tog jag upp debatten om etanol. Och nämnde några av de dilemma som vi ställs inför. Verktygslådan för dilemman innerhåller både frivilliga lösningar och smarta lagstiftnings lösningar som består av både piskor och morötter. Viktigt är att då följa de principer som jag tog upp tidigare. Vi måste agera både internationellt och nationellt.  En del i detta kan vara att man kommer överens om principer i det kommande internationella avtalet på klimatområdet och i i EU:s kommande klimatprogram.

Etanol har en roll i den mångfald av energikällor som vi behöver för att komma ifrån vårt oljeberoende. Det finns givetvis både alternativ och komplement till etanol.

I Sverige med en stor del skogsråvara borde vi också fundera vilken roll metanolen kan spela. Jag talade med en av Sveriges främsta förespråkare av metanol, Björn Gillberg. Han hävdar att hela Sveriges behov av motorbränsle i form av metanol kan täckas av med ca 2,5 miljoner hektar energiskog. Sveriges totala skogsareal uppgår till ca 23 miljoner hektar. Sedan 1920-talet har Sveriges årliga skogstillväxt överskridit avverkningen med 20 till 30 %.  Genom förgasningsteknik tillverka en koldioxidneutral metanol är, enligt Björn Gillberg det som Sverige borde satsa på. Sedan 1970-talet har han arbetat med att utveckla något som kallar – Sveriges gröna guld.

I jämförelse med etanol så har metanolen en 30 % högre energiverkningsgrad. Så varför tillverka etanol av skogsråvara när vi har metanol? Metanolen kan också distribueras till de pumpar som nu finns uppsatta för etanolbränsle. Därtill går det att blanda in mellan 20-30 % i bensinen enligt Björn Gillberg. Läs mer på www.varmlandsmetanol.se

Nya och spännande perspektiv öppnar upp för en utveckling där metanol kan ersätta etanolens negativa konsekvenser på några områden. Och givetvis skall vi inte glömma bort att vi måste tillåta mångfald av bioenergi för att bli av med vårt oljeberoende. Framtidens bilar kommer att använda olika typer av biobränslen och använda hybridteknik. Var så säker. Med ett oljepris på sikt i nivån 250 USD per fat så blir det inte så svårt att konkurrera ut bensinen som drivmedel. Även om prisutvecklingen på biobränslen stiger. För dig som vill gå djupare in på frågeställningarna kring metanol och vårt oljeberoende skulle jag vilja rekommendera en ny bok som skrivits av bl. a  George A Olah, Nobelpristagare i kemi 1994.  Författarnas argument för att omvandla koldioxiden med hjälp av tillförsel av energi till metanol är synnerligen intresseväckande och värda att tas på allvar. Du kan beställa från Industrilitteratur med beställningsnummer 40829. ISBN numret är 9789175487045. PRIS 355.00 SEK [exkl. moms och frakt].

Det spekuleras att vi har 10 år på oss att ändra färdriktningen och reellt reducera våra utsläpp av växthusgaser. Låt oss därför ha vårat fokus på handling. I mångfaldens tecken.

Kaj Embren

Share

Tags: , , , , , , , ,

Comments
  1. Utmärkt skrivet!
    Det har redan under 80-talet genomförts framgångsrika tester med Volvo & SAAB med metanol. Projektet hette M100 vill jag minnas.

    Min egen vinkel är att vi måste minska oljeberoendet även av politiska/moraliska skäl.

    /Per

Leave a Reply