Miljöperspektiv på Kinas utveckling

04/04/2008 / Kaj

Tillsammans med borgmästaren i Bijie kommun och kinesiska kollegor åker vi genom kommunens kolgruvelandskap. Hela kommunens yta motsvarar drygt 60 % av Sverige. Vi är på jakt efter kolgruvor som kan vara intresserade av svensk miljöteknologi. Ett 10-tal gruvor hann vi med denna dag. Intryck som biter sig fast i minnet. Behoven är enorma.

Vi känner i våra luftstrupar de dieselavgaser som formar svarta moln efter varje lastbil som transporterar kolet. Upp och ner, berg och dal, kör de välfyllda kolbilarna de flesta av dygnets timmar. Vägar eller vad man kan nu kan kalla dessa transportleder.  Det är med både skicklighet och tur man förflyttar sig på dessa vägar. Gropar i vägbanan som känns i varje kroppsdel. I Bijie kommer kolet från både privata och statliga bolag som sedan omvandlar kolet till energi som distribueras för hela södra Kina. Kolet svarar idag för 70% av Kinas energiförsörjning.

Här finns ointresserade privata ägare av kolgruvor som inte lyssnar på någon lokalregering och som inte vill förbättra miljön. Det kostar för mycket pengar och man placerar tillgångarna i fastigheter i Beijing som ger bättre utdelning. Varje år dör ett drygt 100-tal personer i små privat ägda gruvor av gas explosioner. Utmaningarna är många för lokalregeringen i Bijie. Vi som varit med ett tag och sett konsekvenserna av kolgruvedrift i Kina förstår vilken utmaning kineserna står inför. I denna region finns också ett växande starkt miljöintresse och det är till detta intresse som vi nu riktar vårt hopp. Kan svensk miljöteknologi hitta fram till Bijie så kommer den att kunna göra mycket nytta för den generation som skall växa upp i Kina.

Här i Bijie finns naturlanskap som verkligen inspirerar. På vår väg hem genom kolgruvelanskapen så öppnar sig en hel bergskedja av Rhododendrons. Ett färgsprakande och blomdoftande landskap som imponerar. Rätt hanterat så kan denna prakt inspirera till en kraftfull tillväxt av regionens turistnäring i konstrasternas landskap. 

Med Vänliga Hälsningar 

Kaj Embren 

PS I nästa vecka fortsätter jag att skriva om Kina och hur CDM projekt med stark miljöprofil kan bli en nyckel i samarbetet med Kina. 

Share

Tags: , ,

Comments

Leave a Reply