Monthly Archives: September 2010

Globalt ledarskap i New York – företagens affärsideer och strategier blir allt viktigare för att bekämpa både världsfattigdom och klimathot

Tweet Det finns en trend som växer sig allt starkare och som allt oftare involverar både stora och mindre företag i det globala hållbarhetsarbetet. Det är tillväxten av nya företag och de större företagens engagemang på lokala marknader i utvecklingsländerna … Continue reading

Millenium Development Goals, New York, September 2010.

Tweet Intervjuer med Dr Mo Ibrahim, Graham Baxter and Mary Robinson

Avsaknad av VD:s syn på Hållbarhet i den statliga GRI utvärderingen

Tweet Affärsintresset står givetvis i centrum för ett företags hållbarhetsutveckling. Att balansera affärsintresset med hållbarhetsfrågorna i relation till ägarnas och andra intressenters syn blir ett allt mer krävande inslag i VD:s arbete. Därför var det minst sagt tråkigt att inte … Continue reading