Monthly Archives: August 2010

Hållbart ledarskap – om principer och verktyg

Tweet Det var 20 år sedan jag träffade Karl-Henrik Robert, grundare av Stiftelsen Det Naturliga Steget och då vi tillsammans fick tid att utveckla ideer och strategier för ledarskap inom området Hållbar utveckling. Det var en tid av inspiration och … Continue reading

Sustainable leadership — principles and instruments

Tweet It was 20 years ago that I first met Karl-Henrik Robert, founder of The Natural Step Foundation and we together found time to develop ideas and strategies for leadership within the area of sustainable development. It was a time … Continue reading

Sustainable leadership — principles and instruments

Tweet It was 20 years ago that I first met Karl-Henrik Robert, founder of The Natural Step Foundation and we together found time to develop ideas and strategies for leadership within the area of sustainable development. It was a time … Continue reading

Politiskt Ledarskap sökes i Klimatkrisens spår – Politiska partier i 244 kommuner kan höja ambitionen och ge klimatfrågan en plats i valdebatten

Tweet Vi står inför ett politiskt val utan att de nationella och internationella Klimat och hållbarhetsfrågorna fått en plats på den politiska agendan. Det känns minst sagt obehagligt när vi dagligen möts av bilder från översvämmade områden i Europa, Kina, … Continue reading

In the shadow of the oil spill 2

Tweet Since my last blog, I have received many e-mails asking me to translate the Swedish figures showing that bioenergy is bigger than the oil sector as an energy provider to Swedish society – which gives a positive signal to … Continue reading