Monthly Archives: April 2010

Lindsey Parnell President and CEO – Europe, MEA and India

Tweet Hållbart Ledarskap I denna intervju ger Interface Europa VD en insikt hur det är att leda och arbeta inom ett av världens största företag som utvecklar, tillverkar och säljer golv/mattor. Interface har idag en omsättning på 1 miljard US … Continue reading

Ledarskap för en hållbar utveckling

Tweet Vi står mitt i en samhällsutveckling där företag, organisationer och politiker ompositionerar sig och intar nya ansvarsroller. I en tid av globalisering så blir influenserna utifrån mycket större. Något av detta lyfts fram av Niklas Egels-Zandén i en av … Continue reading

Leadership for Sustainable Development

Tweet We find ourselves in the midst of societal development in which companies, organisations and politicians are taking up new positions and responsibilities. In an era of globalisation, external influences are thus much greater. This was highlighted by Niklas Egels-Zandén … Continue reading

Sustainability and Leadership in theory and practise

Tweet We find ourselves in the midst of societal development in which companies, organisations and politicians are taking up new positions and responsibilities. In an era of globalisation, external influences are thus much greater. This was highlighted by Niklas Egels-Zandén … Continue reading