Monthly Archives: January 2010

Från hållbarhets policy till förändrat beteende

De flesta VD:ar och andra i ledande position har med ökat intresse följt det offentliga samtalet om olika hållbarhetsfrågor som engagerar och tillför nya perspektiv i beslutsfattandet. I dagligt tal och praktisk verksamhet så börjar begrepp som hållbarhetsredovisning, GRI, Mätning … Continue reading

From inside Brazil

I am back in Sweden after three weeks in Brazil, which has become a frequent travel destination for me in the past ten years. Brazil is my third home country after the UK and Sweden and a visit always gives … Continue reading

From inside Brazil

I am back in Sweden after three weeks in Brazil, which has become a frequent travel destination for me in the past ten years. Brazil is my third home country after the UK and Sweden and a visit always gives … Continue reading