Monthly Archives: September 2009

Dags att ta ut kompassriktningen

Tweet Om vi inte agerar kraftfullt idag hotar klimatförändringarna att kosta mellan 5- 20 % av BNP – långt mer än något finansiellt krispaket. Mot detta ställs i Stern rapporten (Sir Nicholas Stern, Regeringsrådgivare och Professor vid London School of … Continue reading

Kompass för hållbar utveckling

Tweet Det är alltid viktigt att ta ut kompass riktningen för att bygga hållbar affärsutveckling. Tveksamhet och otydlighet kan riskera både varumärke och ekonomi. Hållbar affärsutveckling måste från början vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. En vanlig uppfattning är att … Continue reading

Hållbart ledarskap

Tweet Vi möter dagligen personer i ledande befattning som har behov av vägledning och stöd i en allt mer komplex och föränderlig värld. Genom personliga möten söker vi verka för insiktsfullt och autentiskt ledarskap i hållbarhet. Vi har tjugo års … Continue reading