Monthly Archives: December 2008

Jul och Nyårsfunderingar inför 2009

Tweet Finanskrisen, ett hot eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? En allt mer hotande klimatkris ger oss nya utmaningar. En försvagad ekonomi öppnar upp för smärtsamma prioriteringar som måste leda till en omställning där långsiktig affärsnytta står i centrum … Continue reading