Monthly Archives: September 2008

Svensk miljöteknologi i fokus de kommande veckorna

Tweet Det har nu gått några veckor sedan jag smält intrycken från Växjö då Swentec (Sveriges Miljöteknikråd) tog ett krafttag för att lägga ytterligare en byggsten på en svensk satsning för en starkare miljöteknikexport. Sverige är ett litet land på … Continue reading