Monthly Archives: May 2008

Sveriges ordförandeskap i EU – tiden tickar iväg

Tweet I en artikel i Veckans Affärer (se webversion på http://www.va.se/nyheter/2008/05/29/historisk-chans-for-reinfe) denna vecka tog Richard Björnelid upp frågan om det kommande svenska ordförandeskapet i EU och det viktiga Köpenhamnsmötet 2009. Jag gav i hans artikel några kommentarer som är direkt … Continue reading

Bioenergi och etanol debatten

Tweet I min tidigare blogg så tog jag upp debatten om etanol. Och nämnde några av de dilemma som vi ställs inför. Verktygslådan för dilemman innerhåller både frivilliga lösningar och smarta lagstiftnings lösningar som består av både piskor och morötter. … Continue reading

Visst skall etanolfrågan diskuteras, men betydelsefullt att dra rätt slutsatser

Tweet  I miljödebatten så dyker ständigt frågor upp som kan leda in oss in på sidospår som försvårar att se de viktiga långsiktiga målen. Etanoldebatten är ett sådant exempel.  Som alltid så måste man avväga och se frågorna från ett … Continue reading