Monthly Archives: March 2008

Teori och praktik i Kinas Klimatarbete

Tweet Det var inte så förvånande att intresset kring Global Compacts introduktionskonferens i Shanghai för något år sedan hade ett tydligt fokus på Klimatfrågor och Mänskliga Rättigheter. Här fanns IKEA:s Anders Dahlvig som gav en inblick hur ett svenskt företag … Continue reading

Global Compact (GC) och Global Reporting Initiative(GRI) är allt viktigare för företag som ska bli trovärdiga i sitt arbete på marknaden

Tweet London är en av de mest betydelsefulla mötesplatserna för att följa utvecklingen av det vi idag benämner CSR (Corporate Social Responsibility) eller vad som också förekommer och som jag tror är ett bättre begrepp – CR (Corporate Responsibility). Möjligen … Continue reading

Svenska miljöteknikföretag måste stärka sin marknadskommunikation

Tweet Ett av samtalsämnena då Andreas Carlgren, svensk miljöminister, var på besök i London var hur svensk kunskap och erfarenhet skall få en starkare position och synas mer på den engelska marknaden. Trots att Sverige är en liten nation så … Continue reading

Reducera utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2025, men hur?

Tweet Mayor of Londons klimatprogram är ambitiöst. Det behövs om man skall nå de utsatta målen. London har idag 7,5 miljoner innevånare och en energikonsumtion motsvarande Portugal samt koldioxidutsläpp som uppgår till 43 miljoner ton per år. Investeringsaktiviteten i klimatprogrammet … Continue reading